CLOUD SRO Map 80 Only ASIA


THÔNG TIN CHÍNH THỨC CLOUD-SRO
IP: 103.90.227.74. Port: 15779
- Max Level : 80 only ASIA
- Skill : 80
- Map : 80
- Mastery: 4 bảng - Exp/Sp Rate: x5
- Time : 5h xanh 1h vàng
- Drop item thường : x1
- Drop item SOX random nguyên bản SRO
- Gold drop : x1
- Rate Alchemy : random
- Giới hạn: 5acc/PC
- Server không gacha, không nguyệt tinh, không ghost, out 1S hay 60S đều mất hàng.
- Không có học viện
- Không đơn dược phân ly, không đơn dược trừ tà
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER
- Hệ thống của game những năm 2006 cực mượt
- Hệ thống lương job cực hấp dẫn
- Event xuyên suốt hành trình của map
- Sự kiện liên tục được diễn ra nối tiếp nhau
- Máy chủ chạy suốt 24/24 đội ngũ admin ctv ol 16/24
- Hệ thống shop F10 nguyên bản gốc và được update liên tục theo lộ trình
Thân !!!